Skip to main content

Ceapacháin Speisialtóirí

Amanna, bíonn gá ag Óglaigh na hÉireann daoine le cáilíochtaí nó scileanna speisialta a liostáil isteach sna seirbhísí éagsúla atá san fhórsa chun folúntais a líonadh. Liostáiltear na daoine a líonann na folúntais sin mar Dhíriontrálaithe i gcás na n-oifigeach.

Oifigeach Innealtóra sa tSeirbhís Chabhlaigh

Baill choimisiúnaithe den tSeirbhís Chabhlaigh is ea na hOifigigh Leictreachais/Leictreonaice. Dlúthchuid den struchtúr tacaíochta d’fheidhmiú na Seirbhíse Cabhlaigh is ea na hOifigigh Leictreachais/Leictreonaice

Oifigeach Innealtóra Airm

Is é an ról príomha atá ag Cór na nInnealtóirí ná cuidiú leis an arm maireachtáil, gluaiseacht agus troid fad a bhítear ag séanadh na rudaí céanna ar an namhaid — bíonn tascanna éagsúla i gceist leis sin, ar nós tógáil Campa agus tacaíocht beatha, o...

Pearsanra Leighis

Oifigeach Speisialta is ea an tOifigeach Liachta a chleactann míochaine in Óglaigh na hÉireann sa bhaile agus thar lear. Díríonn an cleachtas leighis ar chosaint agus oideachas sláinte, ar phríomhchúram agus ar mhíochaine timpeallachta.

Ionstraimithe

Ní mór do na ceoltóirí a bheith ildánach agus taithí a bheith acu ar roinnt stíleanna ceoil, agus ní mór doíbh a bheith in ann dul in oiriúint do gach saghas seanma agus d’éisteoirí éagsúla.