Skip to main content

Fórsa Cúltaca Óglaigh na hÉireann

Bunaíodh na hÓglaigh Chúltaca athstruchtúrtha i nDeireadh Fómhair 2005 le teacht in áit An Fhórsa Cosanta Áitiúil agus An Slua Muirí agus rinneadh air níos déanaí atheagrú i gcomhar leis an mBuan-Óglach mar chuid den 'Single Force' coincheap.

Fórsa Cúltaca an Airm

Ó 2013 i leith rinneadh Fórsa Cúltaca an Airm a atheagrú ina bhfo-aonad de chuid na mBuan-Óglach mar chuid de choincheap gur aon fhórsa amháin iad.

Fórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh

Tacaíonn an NSR le criúnna shoithí na Seirbhíse Cabhlaigh le linn patróil Oibríochtaí ar EEZ na hÉireann. Téann an NSR i mbun oibríochtaí aonair dá gcuid féin laistigh dá gcalafoirt faoi seach.

Lámhleabhar Faisnéise na Fhostóirí

Is iomaí buntáiste a bhaineann le Cúltacaire a bheith agat i do fhostaíocht, ar a laghad pailéad de scileanna inaistrithe a fuarthas ó Óglaigh na hÉireann, institiúid oiliúna a bhfuil ardmheas air