Skip to main content

Traenáil

Ceisteanna Coitianta maidir le hoiliúint earcaíochta in Óglaigh na hÉireann

An mbeidh orm chun cónaí i mbeairic?

Pearsanra na Seirbhí­se Ginearálta agus Printísigh:
Beidh Pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic i rith na tréimhse oiliúna tosaigh. Is féidir Ar chríochnú an phearsanra oiliúna iarratas a dhéanamh chun cónaí­ lasmuigh de na beairice.

Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
Beidh pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic ar fud an gcúrsa oiliúna tosaigh. Nuair a choimisiúnú, is féidir le hoifigigh seo maidir le maireachtáil taobh amuigh de na beairice.

Céard atá le déanamh le bheith i mo Thumadóir Cabhlaigh?

Aithnítear an Rannóg Tumadóireachta Cabhlaigh ar fud Seirbhísi Eigeandála uile an Stáit as a bheith ina comhpháirt fíoréifeachtúil agus gairmiúil den tSeirbhís Chabhlaigh. Aithnítear chomh maith go bhfuil ceann de na cúrsaí traenála is dúine in Óglaigh na hÉireann agus sa tír go hiomlán ag an Rannóg. Cuireann a gcuid oibre i dteagmháil iad le Seirbhísí Éigeandála agus leis an bpobal Áitiúil ar fud na tíre nuair a ghlaotar orthu le haghaidh Oibríochtaí Cuardaigh agus Tarrthála nú chun gairis a bhfuil amhras futhu a dhéanamh sábháilte agus a thabhairt chun bealaigh ar fud an chósta. Ná gairmróim á seo dóibh siúd ar bheagán misnigh agus tá sé oscailte do gach pearsa roghnaithe a shásaíonn na riachtanais dhúine leighis, fhisiceacha agus mhíleata chun cead isteach a fháil ar an gCúrsa Tumadóireachta agus ón uair a bheidh buntraenáil agus traenáil ghairmiúil Brainse críochnaithe acu íoctar lióntas laethúil nuair a bhíonn siad ag tumadh, agus pá breise le Tumadóirí Cabhlaigh cáilithe atá cothrom le dáta.

Cad atá páirteach le traenáil Earcaíochta Airm?

Tá an Siollabas Traenála d’Earcaigh deartha le Saighdiúir Coisithe Dhá Réalta atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/uirthi air/uirthi féin agus atá spreagtha, a dhéanamh d’earcach.  Is ionann an traenáil a fhaigheann earcach agus traenáil mhíleata bhunúsach. Maireann an traenáil cúig seachtaine déag. Leantar é sin le traenáil 3 réalta agus ina dhiaidh sin le cúrsaí Sain-Traenála don Saighdiúir Traenáilte.

Íoslódáil an Bhileog Ionduchtúcháin agus Traenáil >>

Cad atá páirteach le traenáil Earcaíochta an tSeirbhís Chabalaigh?

Tá Siollabas Traenála na n-Earcach deartha chun Gnathmhairnéalach a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/uirthi air/uirthi féin, atá spreagtha, agus a bhfuil bunscileanna míleata aige/uirthi. Is mar a chéile traenáil na nEarcach Cabhlaigh agus buntraenáil mhíleata. Maireann an traenáil ar feadh 18 seachtain. Leanann cúrsaí traenála le Speisialtóirí Oilte ansin. Ar chríochnú a gcuid traenála go rathúil dóibh sanntar earcaigh chuig Brainse agus chuig soitheach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Íoslódáil an Bhileog Ionduchtúcháin agus Traenáil >>