Skip to main content

An tSeirbhí­s Chabhlaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh an phríomhghníomhaireacht mhuirí atá ag an Stát agus cúram ginearálta uirthi freastal ar riachtanais theagmhasachta agus fhíora na cosanta mara. Tá réimse de róil chosanta agus eile mar dhualgas uirthi.

Eolas faoin Seirbhís Chabalaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh comhpháirt mhuirí acmhainneachta Cosanta an Stáit agus is í an phríomhghníomhaireacht mhuirghabhála sa Stát.

BOC na Seirbhís Chabhlaigh

Bratoifigeach i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh (FOCNS) - An Ceannasaí Michael Malone

Ról na Seirbhí­s Chabhlaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh comhpháirt mhuirí acmhainneachta Cosanta an Stáit agus is í an phríomhghníomhaireacht mhuirghabhála sa Stát. Oibríonn an tSeirbhís Chabhlaigh i gcomhpháirt leis an Arm agus leis an Aerchór

Coláiste na Seirbhí­s Chabhlaigh

An phríomhaidhm atá ag Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh ná traenáil a chur ar phearsanra an chabhlaigh d’oibríochtaí éifeachtachta cabhlaigh ar mhaithe le cosaint an Stáit

Aonaid Speisialtóra

Tá roinnt aonad speisialta ag an tSeirbhís Chabhlaigh chun róil riachtanacha a chur i gcrích laistigh den tSeirbhís Chabhlaigh. Is minic a dhéantar tagairt do na róil speisialta sin sna meáin ach ní dhéantar riamh go díreach é.

An Loingeas

Áirithe sa loingeas tá Árthach Patróil Héileacaptair (HPV), Árthach Patróil Eischósta (OPV), Árthach Patróil Mhóra (LPV) agus Árthach Patróil Chósta (CPV).

Armáin an Seirbhís Chabhlaigh

Féach ar an gcineál airm a úsáidtear ar bord na n-árthaí seirbhíse cabhlaigh