Skip to main content

Tacaíocht Mhéala

Seirbhís Chomhairle Méala

Seirbhísí atá ar fáilMionsonraí Teagmhála
Tairgeann an tSeirbhís Chomhairle Méala tacaíocht agus comhairle chun a chumasú do dhaoine déileáil lena mbris. Baineann sé seo ní hamháin dóibh siúd a fhulaingíonn bris go díreach trí bhás, trí mharbh-bhreith, trí bhreith anabaí, trí ghinmhilleadh etc. ach, freisin, le daoine a bhfearann bás duine a bhfuil siad mór leo orthu.

Halla an Phobail,
An Phríomh-Shráid,
Baile Dúill,
Baile Átha Cliath 13

Teach Altranais N. Pádraig,
Sráid Bhaile Átha Cliath,
Baile Dúill,
Baile Átha Cliath 13
Teil 01 8391766

Comhairle Lár na Cathrach:
Eaglais San Anna,
Sráid Dhásain,
Baile Átha Cliath 2.
Teil 01 6768882
Idirlíon: www.bereavementireland.com
Ríomhphost:  bereavement@eircom.net

Anam Cara chuireann tacaíochtaí méala do thuismitheoirí tar éis bás a leanbh

Thuismitheoirí & Siblín Méala Tacaíocht
Teach HCl,
Ascail Dara,
Eastát Tionsclaíochta Cookstown,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24

Teil: +353 (0)1 4045378
Fón Poca: +353 (0)85 2888 888
Idirlíon: www.anamcara.ie
Ríomhphost: info@anamcara.ie

Foras Ospíse na hÉireann

Is carthanas náisiúnta é Foras Ospíse na hÉireann agus é tiomnaithe do dhéileáil le gach ní a bhaineann le bás a fháil, le bás agus le méala in Éirinn.Morrison Chambers (4ú hUrlár)
32 Sráid Nassau
Baile Átha Cliath 2
Teil 01 6793188
Ríomhphost: info@hospicefoundation.ie