Skip to main content

Coláiste na Seirbhí­s Chabhlaigh

An phríomhaidhm atá ag Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh ná traenáil a chur ar phearsanra an chabhlaigh d’oibríochtaí éifeachtachta cabhlaigh ar mhaithe le cosaint an Stáit.

Scoil Traenála na nOifigeach

Tá an OTS freagrach as an gcomhordú ar gach traenáil Oifigeach agus déantar freastal ar Oifigigh Díriontrála, Daltaí Oifigeach agus Oifigigh atá coimisiúnaithe ó na Céimnigh.

An Scoil Traenála Oibríochta Míleata agus Cabhlaigh

18 seachtainí a mhaireann an traenáil earcach sa tSeirbhís Chabhlaigh. Le linn na réamhthréimhse traenála seo bíonn na hearcaigh lonnaithe i gColáiste na Seirbhíse Cabhlaigh sa Bhunáit Chabhlaigh.

An Scoil Innealtóireachta Cabhlaigh

Feidhmíonn an Scoil Oiliúna Teicniúil ón gColáiste Náisiúnta Muirí i bhFas na Féile agus tá sé freagrach as oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach gach pearsanra teicniúil na Seirbhíse Cabhlaigh.

Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann

Is é anColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI) an chéad choláiste tríú leibhéal a tógadh faoi Scéim Chomhpháirtíochta Príobháideach Poiblí an Rialtais.