Skip to main content

An Stát a Chosaint

An Stát a chosaint in aghaidh foghanna faoi airm; toisc gur teagmhais é seo, braithfidh na hullmhúcháin lena chur i bhfeidhm ar mheasúnú leanúnach a dhéanfaidh an Rialtas ar an timpeallacht shlándála agus chosanta;

Cúnamh don chumhacht shibhialta

Chun cuidithe leis an gcumhacht shibhialta (a chiallaionn go praiticiúil chun cuidithe, arna iarraidh, leis an nGarda Síochána, ag a bhfuil príomhdhualgas i leith an oird phoiblí, lena n-áirítear díonacht inmheánach an Stáit a chosaint)

Síocháin ilnáisiúnta agus faoiseamh daonnúil

Chun páirt a ghlacadh i dtacaíocht síochána ilnáisiúnta, in oibriochtaí bainistithe géarchéime agus in oibríochtaí faoisimh dhaonnúil, chun tacú leis na Náisiúin Aontaithe agus faoi mhandáid an UN, lena n-áirÁtear misin réigiúnacha slándála a údaraíonn an UN.

Slándáil Muirí & Cosaint Iascaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh an phríomhghníomhaireacht mhuirí atá ag an Stát agus cúram ginearálta uirthi freastal ar riachtanais theagmhasachta agus fhíora na cosanta mara. Tá réimse de róil chosanta agus eile mar dhualgas uirthi. Airithe ar na róil chosanta sin tá cosaint na bhfarraigí teorann, cosc a chur le bearta ionsáiteacha nó ionsaitheacha, faireachas a dhéanamh ar muir, láithreachas armtha cabhlaigh a choinneáil, ceart gluaiseachta a chinntiú,

Searmanais

Glacann Óglaigh na hÉireann páirt i searmanais náisiúnta éagsúla i rith na bliana. Bíonn ról le himirt ag gach seirbhís laistigh d’Óglaigh na hÉireann le linn na searmanas sin. Gardaí Oinigh, Cúirtéisí Gunna agus Aithris Cheoil a d’fhéadfadh a bheith i gceist le rannpháirtíocht Óglaigh na hÉireann, ag brath ar an searmanas.