Skip to main content

An Coláiste an Aerchóir

Is é Coláiste an Aerchóir an príomhaonad traenála san Aerchór. Tá an coláiste foroinnte ina trí scoil ar leith, an Scoil Traenála Eitilte, an Scoil Traenála Teicniúla agus an Scoil Traenála Mílteata & Marthana, agus ról saintraenála dá cuid féin á chomhlíonadh ag gach scoil díobh

An Scoil Traenála Eitilte

Is í an Scoil Traenála Eitilte (FTS) an scuadrún laistigh den Aerchór atá freagrach as traenáil agus oideachas dhaltaí an Aerchóir go hiomlán.

An Scoil Traenála Teicniúla

Céim Baitsiléara sa Teicneolaíocht Innealtóireachta i dTeicneolaíocht na hEitlíochta Míleata an phríomhaidhm atá ag an STT agus tá sin ar fáil do mhic léinn Ardteiste a bhíonn ag iarraidh dul isteach san Aerchór.

Scoil Traenála Míleata agus Marthanais

Tá an MTSS freagrach as traenáil mhíleata na n earcach agus na bprintíseach nua uile agus as cúrsaí gairme a reáchtáil.