Skip to main content

Daltaí sa hIdirbhliain & Cuairteanna Scoile

Transistion Year Students

Taithí Oibre san Idirbhliain

Cuireann Óglaigh na hÉireann deis taithí oibre ar fáil, faoi dhó sa bhliain de ghnáth, do dhaltaí na hidirbhliana; san earrach agus sa bhfómhar. De bharr tiomantais traenála agus oibríochta is sna tréimhsí sin amháin a reáchtáiltear taithí oibre do lucht idirbhliana. Is trí na hOifigí Daonchumhachta ag Ceanncheathrú Briogáide an Airm agus trí Oifigí Daonchumhachta an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh a dhéantar comhordú ar thaithí oibre.

De bharr líon ard iarratas ó dhaltaí idirbhliana, tá sé tábhachtach go leanfadh iarrthóirí an nós imeachta iarratais agus an cháipéisíocht chuí a chur ar aghaidh in am. Seo a leanas na céimeanna sa phróiseas iarratais:

  1. Ba chóir do dhaltaí ar suim leo taithí oibre a fháil a chur in iúl don chomhordaitheoir Idirbhliana/chomhordaitheoir taithí oibre gur mian leo iarratas a dhéanamh ar áit le hÓglaigh na hÉireann.
  2. Ba chóir don chomhordaitheoir Idirbhliana/taithí oibre ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig Daonchumhachta Óglaigh na hÉireann is gaire dóibh ag rá go bhfuil suim ag daltaí dá gcuid i glár taithí oibre idirbhliana Óglaigh na hÉireann.
  3. Seolfaidh an Oifig Daonchumhachta mionsonraí faoin gclár chuig an gcomhordaitheoir Idirbhliana lena n-áirítear: foirmeacha iarratais, agus treoracha a chaithfidh an scoil agus an dalta a líonadh agus sheoladh ar ais chuig an Oifig Daonchumhachta.
  4. Cuirfidh an Oifig Daonchumhachta áitiúil iarratasóirí ar an eolas faoi ar éirigh leo nó nár éirigh.

Eolas Teagmhála

Oifig Daonchumhachta 1ú Briogáid
Seoladh:An Oifigeach Daonchumhachta
Ceanncheathrú 1ú Briogáid,
Dún Uí Choileáin,
Corcaigh.
T23 VA02
Fiosruithe Gin
Oifig:
(021) 451 4000 - Dún Uí Choileáin
(021) 451 4108
Ríomhphost:1bde.recruitment@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta 2ú Briogáid
Seoladh:



An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú 2ú Briogáid,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.
D06 RX00
Oifig:(01) 804 6000
Ríomhphost:2bde.recruitment@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta an Aerchóir
Seoladh:An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.
D22 X2Y4
Oifig:01 403 7561
Ríomhphost:aircorps.manpower@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta an ATOÉ
Seoladh:



An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú ATOÉ
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.
Oifig:045 44 5021
Ríomhphost:dftc.manpower@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta na Seirbháse Cabhlaigh
Seoladh:





An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Chabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
An Cóbh,
Co. Chorcáigh.
P24 FY71
Oifig:Lo-Call 1890 262828
Ríomhphost:navy.manpower@defenceforces.ie

Cuairteanna ar Beairic Mhíleata

Tá gach cuairteanna ó scoileanna / clubanna go dtí Beairicí Míleata a chomhordú agus a ceadaíodh tríd an Roinn Oifig Bainistíochta Maoine Cosanta.

Déan iarratas díreach chuig: propertymanagement@defence.ie (Teil: 00 353 45 492463) nuair a bheidh tú a chur ar fáil leis an fhaisnéis is gá a shocrú do chuairt.

Iarrataí ar phearsanra Óglaigh na hÉireann chun cuairt Scoileanna / Clubanna nó Imeachtaí Áitiúla

Gach iarratas i gcomhair phearsanra Óglaigh na hÉireann chun cuairt ar scoileanna chun gairme cainteanna eolais / nó do phearsanra Óglaigh na hÉireann a bheith rannpháirteach in imeachtaí áitiúla,  ní mór a bheith ceadaithe tríd an Roinn hOifige Tacaíochta Pobail Cosanta.

Déan iarratas díreach chuig: communitysupport@defence.ie (Tel: 00353 505 25336) nuair a bheidh tú a chur ar fáil leis an fhaisnéis is gá a shocrú do chuairt.