Skip to main content

Teaghlaigh Óglaigh na hÉireann

Tá Teaghlaigh Óglaigh na hÉireann ceaptha chun tacaíocht a thabhairt do chéilí, do pháirtnéirí agus do thuismitheoirí daoine de chuid Phearsanra Óglaigh na hÉireann atá lonnaithe ar oileán na hÉireann nó atá ag fónamh ar imscaradh thar lear. Soláthraíonn an láithreán raon leathan acmhainní ina n-áirítear faisnéis agus treoir maidir le leas, déileáil le himscaradh, naisc le seirbhísí úsáideacha ag

Eolas Faoi PSS

Aithníonn Óglaigh na hÉireann an ról tábhachtach atá ag teaghlaigh ag tacú lenár bpearsanra agus tríd an tSeirbhís Tacaíochta Pearsanra (PSS) tá sé tiomanta cabhrú leat chun tacú le do chara.

Acmhainní

Nuair a chliceálann tú ar an nasc thíos tabharfar duit go dtí an Rannóg Acmhainní Seirbhísí Tacaíochta Pearsanta. Soláthraítear na naisc seo mar thacaíocht bhreise do bhaill agus dá struchtúir tacaíochta teaghlaigh.

Imscaradh Thar Lear

Is féidir le imscaradh thar lear a bheith dúshlánach don phearsanra atá ag fónamh thar lear agus a dteaghlaigh.

Seansaighdiúir

Is seansaighdiúir mhíleata duine a freastal uair amháin agus nach bhfuil ag freastal faoi lathair in Óglaigh na hÉireann. Sa lá atá inniu tacaíonn Óglaigh na hÉireann lena seansaighdiúirí míleata ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhís Chabhlaigh

Foilseacháin

Cuirfidh Seirbhísí Tacaíochta Pearsanta foilseacháin ar fáil, ar spéis leo, do bhaill Óglaigh na hÉireann agus dá dteaghlaigh.

Inscne, Éagsúlacht, Comhionannas

Tuigimid gur ionann Comhionannas Inscne is cearta, freagrachtaí agus deiseanna comhionanna a bheith ag mná agus ag fir. Is éard atá i gceist le Comhionannas ná a chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine agus go bhfuil na deiseanna céanna ar fái...

Leathanach Naisc

Tugann an leathanach seo éagsúlacht de naisc chuig láithreáin éagsúla a d'fhéadfadh a bheith suimiúil do theaghlaigh phearsanra Óglaigh na hÉireann.

Eolas teagmhála

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Tacaíochta Pearsanra (PSS) ag am ar bith. Is é liostaithe na huimhreacha teagmhála agus na láithreacha do Sheirbhísí Tacaíochta Pearsanra Óglaigh na hÉireann, Seirbhísí Leighis agus Séiplíneachta