Skip to main content

Na Róil atá ag Fórsa Cúltaca an Airm

null

Is iad rólanna na nÓglach Cúltaca na rólanna sin a shanntar ar Óglaigh na hÉireann:

 • Cosaint in aghaidh fogha armtha
 • Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta
 • Rannpháirtíocht in Oibríochtaí Tacaíochta Síochána
 • Cosaint Iascaigh
 • Dualgais eile a d’fhéadfadh an Rialtas a shannadh

Sanntar tascanna ar na hÓglaigh Chúltaca chun tacú leis na Buan-Óglaigh na rólanna sin a chomhlíonadh. Áirítear orthu sin:

 • Breisiú/athneartú na Buan-Óglach
 • Soláthar tacaíochta loighistice
 • Soláthar coimhdeachta armtha
 • Breisiú na Seirbhíse Cabhlaigh ar phatróil chosanta iascaigh
 • Soláthar Foirne i bPoist Mhíleata le linn tréimhsí imscartha na mBuan-Óglach
 • Monatóireacht Raideolaioch
 • Dualgais Shearmanais ag imeachtaí náisiúnta agus áitiúla.