Skip to main content

Dún Óglaigh na hÉireann

Beairicí i Limistéar Freagrachta an 1 Bhriogáid

Dún Uí Choileáin, Corcaigh
Seoladh:Dún Uí Choileáin,
Corcaigh
T23 VA02
Aonaid:Ginearáloifigeach i gCeannas
1 Briogáid Reisimint Airtléire
1 Briogáid Scuadrún Marcra
1 Briogáid Complacht CIS
1 Briogáid Complacht Innealtóir
1 Briogáid Compacht Iompair
1 Briogáid Complacht Ordanáis
1 Briogáid Complacht Póiláná Airm
Aonaid Chúltaca4 Bataire Airtléire
5 Bataire Airtléire
Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Buíon Raidió CIS
Dhá Bhuáonta Complacht Iompair
Buíon Póiláná Airm
Fón:Fiosruithe Ginearálta: (021) 451 4000

Dún Uí Mhaoilíosa (An Rinn Mhór) Gaillimh
Seoladh:Dún Uí Mhaoilíosa (An Rinn Mhór) Beairic,
An Rinn Mhór,
Gaillimh
H91 E22C
Aonaid:1 Cathlán Coisithe
Aonaid Cúltaca Complach D, 1 Cathlán Coisithe
Fón:(091) 751156

Dún uí Sairséalaigh
Seoladh:

Dún uí Sairséalaigh,
Luimneach,
V94 TXD9
Aonaid:12 Cathlán Coisithe
Aonaid Chúltaca:Complacht C - 12 Cathlán Coisithe
Aonad Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh Luimneach - LUNSR
Fón:(061) 314363

Dún Naomh Stiofáin
Seoladh:

Dún Naomh Stiofáin,
Cill Chainnigh
Aonaid:3 Cathlán Coisithe
Aonaid Chúltaca:Complacht C - 3 Cathlán Coisithe
Fón:(056) 772 1174

Beairicí i Limistéar Freagrachta an 2 Bhriogáid

Dún Aogáin, Dún Dealgan
Seoladh:Dún Aogáin,
Dún Dealgan,
Co Lú
A91 RX30
Aonaid:27 Cathlán Coisithe - Complacht A & B
Fón:Fiosruithe Ginearálta (042) 9332295

Dún Chathail Bhrugha
Seoladh:Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.
D06 RX00
Aonaid:Ginearáloifigeach i gCeannas
7 Cathlán Coisithe
2 Briogáid Scuadrún Marcra
2 Briogáid Complacht CIS
2 Briogáid Complacht Iompair
2 Briogáid Complacht Ordanáis
2 Briogáid Complacht Póilíní Airm
Scoil Cheoil Óglaigh na hÉireann
An Chartlann Mhíleata
Aonaid Chúltaca:Complacht D - 7 Cathlán Coisithe
Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Buáon Raidió CIS 
Dhá Bhuáonta Complacht Iompair
Buáon Póilíní Airm
Aonad Cúltaca na Seirbháse Cabhlaigh Baile Átha Cliath - DUNSR
Fón:Fiosruithe Ginearálta (01) 804 6000   An Chartlann Mhíleata (01) 804 6457

Dún Chostúim, Baile Átha Luain
Seoladh:


Dún Chostúim,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí
N37 X2Y6
Aonaid:


6 Cathlán Coisithe
2 Briogáid Reisimint Airtléire
2 Briogáid Complacht Innealtóir
Aonaid Chúltaca:

4 Bataire Airtléire
5 Bataire Airtléire
Buáon Innealtóir Réimse
Fón:Fiosruithe Ginearálta (090) 642 1000

Campa Fionnabhair, Béal Átha Seanaidh
Seoladh:


Campa Fionnabhair,
Béal Átha Seanaidh,
Co Dhún na nGall
F94 C985  
Aonaid:28 Cathlán Coisithe
Fón:Fiosruithe Ginearálta (071) 981533

Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath
Seoladh:


Dún Mhic Aoidh,
Chiardhuibh Ave.,
Baile Átha Cliath 7

D07 A065

Aonaid:Stiúrthóir Chór CIS
Stiúrthóir Chór Ordanáis
Stiúrthóir Chór Iompair & Soláthair
Stiúrthóir Chór Innealtóirí
Scoil Eachaíochta an Airm
Stiúrthóir Oiliúna Óglaigh na hÉireann
Ceann Séiplíneach
Cumann Lúthchleas Óglaigh na hÉireann
Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann
Complacht CIS Óglaigh na hÉireann
Fón:Fiosruithe Ginearálta (01) 804 6000

Ospidéal Naomh Bricins
Seoladh:

Ospidéal Naomh Bricins,
Baile Átha Cliath 7
D07 DC84
Aonaid:Stiúrthóir Chór Liachta
Fón:Fiosruithe Ginearálta: 01 8046970

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE)

Campa an Churraigh
Seoladh:Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara
Aonaid:Ginearáloifigeach i gCeannas
An Coláiste Míleata
Aonad Tacaíochta ATÓÉ
ATÓÉ Grúpa CIS
ATÓÉ Grúpa Iompair
ATÓÉ Grúpa Innealtóir
ATÓÉ Grúpa Ordanáis
ATÓÉ Grúpa Póilíní Airm
1 Complacht Meicnithe Coisithe
1 Scuadrún Marcra Armtha
Airm Sciathán Fiannóglaigh
Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann
Oifig An Cosantóir
Aonaid Chúltaca:Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Dhá Bhuíonta Meicnithe Coisithe
Fón:Fiosruithe Ginearálta (045) 44 5000

Ospidéal Ginearálta Míleata
Seoladh:


Ospidéal Ginearálta Míleata,
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara
Fón: Fiosruithe Ginearálta (045) 441 203

An tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh

Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Átha Cliath
Seoladh:Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.
D22 X2Y4
Fón:Fiosruithe Ginearálta (01) 403 7800 or (01) 459 2493

Inis Sionnach Bunáit na Seirbhíse Cabhlaigh
Seoladh:


Inis Sionnach
Cóbh,
Co Chorcaí
P24 CP21
Fón:(021) 4864700