Skip to main content

AN MÉID A GHEALLAIM

38966934732_c21f3a1640_o-(1)

Tuiscint ar an méid ama a bheidh i gceist

Is fútsa go príomha atá sé a chinneadh cé mhéad ama is féidir leat a thabhairt d'Fhórsa Cúltaca an Airm. Ach mar sin féin, bímid ag lorg Cúltacairí a gheallann ar a laghad 7 lá oiliúna lánaimseartha íoctha agus 48 n-uaire seirbhíse deonaí in aghaidh na bliana.

Cineálacha Traenála

Oícheanta Paráide

Go hiondúil, beidh tráthnóna amháin i lár na seachtaine ag láthair an aonaid ina gcuirfear seisiún traenála 2 uair an chloig ar fáil. Is ionann oíche paráide agus 2 uair an chloig i leith na sprice 48 n-uaire traenála deonaí inmhianta.

Laethanta Mustair

Féadfaidh Cúltacaire bheith ag súil le dul i mbun traenála deireadh seachtaine amháin sa mhí, athraíonn an gealltanas ama idir 1 agus 2 lá ag brath ar an gclár traenála nó cúrsa a bhfuil an Cúltacaire ag tabhairt faoi.

Is tréimhsí traenála deonacha iad Laethanta Mustair a áirítear mar 4 huaire i leith na sprice íosmhéide bliantúla 48 n-uaire traenála inmhianta. 

Traenáil Lánaimseartha

Is ionann imeacht traenála íoctha agus traenáil lánaimseartha a bhuntacaítear ag siollabas traenála faofa. Braitheann rátaí pá ar chéim agus ar cháilíocht theicniúil.

Féadann gach tréimhse traenála maireachtáil suas le 24 uaire agus áirítear é mar lá amháin i leith na sprice íosmhéide de 7 lá traenála lánaimseartha ina aghaidh na bliana.

Nuair a dhéantar tréimhsí traenála a sceidealú thar roinnt laethanta nó thar oíche, déanfaidh Óglaigh na hÉireann iarracht bia agus cóiríocht a chur ar fáil.