Skip to main content

Imscaradh Árthach na Seirbhíse Cabhlaigh de chuid Óglaigh na hÉireann, LÉ William Butler Yeats, chuig EUNAVFORMED (ENFM) OPERATION IRINI

Feidhmeoidh long L.É. William Butler Yeats mar ionadaí de chuid na hÉireann le haghaidh EUNAVFOR MED Oibríocht Irini Déardaoin an 15 Meitheamh. Beidh an cúram ar mhuintir na loinge tabhairt faoi oibríochtaí Faisnéise, Faireachais agus Taiscéalaíochta (ISR) chomh maith le hOibríochtaí ar Bhád Inséidte Chabhail Righin (RHIB) le linn an imscartha 6 seachtaine. Forbraíodh taithí na Seirbhíse Cabhlaigh trí rannpháirtíocht le misin roimhe seo, eadhon OP PONTUS (2015-2017) agus ENFM OP SOPHIA (2018). The ship departs this Thursday 15th of June, returning from deployment on the 30th of July. The crew is made up of 58 sailors (53 males & 5 females) with a variety of experience. There are a number of crew who were involved in previous deployments (PONTUS and Op SOPHIA), however for the majority of the crew this will be their first overseas deployment. OP IRINI L.É. William Butler Yeats will deploy to the Mediterranean as the Irish contribution to ENFM OP IRINI in addition to the three (3) Defence Forces personnel currently deployed to the Operational Headquarters in Rome and Force Headquarters. Primary Roles of Operation IRINI: 1. Prevention of arms trafficking in the Area of Operations in accordance with UNSCR 1970 (2011) and subsequent resolutions on the arms embargo on Libya, including UNSCR 2292 (2016 and UNSCR 2473 (2019). 2. Contributing to the implementation of UN Measures to prevent illicit export of petroleum from Libya in accordance with UNSCR 216 (2014) and subsequent resolutions, notably UNSCR 2509 (2020).
_DSC4224

Imeoidh an long an Déardaoin seo, an 15 Meitheamh, agus fillfidh sí ón imscaradh an 30 Iúil. Tá 58 mairnéalach (53 fear & 5 bean) ar an gcriú agus taithí éagsúil acu go léir. Tá roinnt daoine ar an gcriú a raibh baint acu le himscaradh roimhe seo (PONTUS agus Op SOPHIA), ach i gcás fhormhór na foirne is é seo a gcéad imscaradh thar lear.

 

OP IRINI

 

Imscarfaidh long L.É. William Butler Yeats go dtí an Mheánmhuir mar ionadaí de chuid na hÉireann le haghaidh ENFM OP IRINI chomh maith leis an triúr (3) de chuid Óglaigh na hÉireann atá imlonnaithe faoi láthair i gCeanncheathrú Oibríochta na Róimhe agus i gCeanncheathrú an Fhórsa.

 

Príomhróil Oibríocht IRINI:

 

  1. Gáinneáil ar airm i Limistéar na nOibríochtaí a chosc i gcomhréir le UNSCR 1970 (2011) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus rúin ina dhiaidh sin maidir leis an trádbhac arm ar an Libia, lena n-áirítear UNSCR 2292 (2016 agus UNSCR 2473 (2019).
  2. Cabhrú le cur chun feidhme Bhearta na Náisiún Aontaithe chun onnmhairiú aindleathach peitriliam ón Libia a chosc i gcomhréir le UNSCR 216 (2014) agus le rúin ina dhiaidh sin, go háirithe UNSCR 2509 (2020).

 

Murab ionann agus Oibríocht PONTUS agus Oibríocht Sophia, inar díríodh níos mó ar oibríochtaí daonnúla, díreoidh Oibríocht Irini níos mó ar dhul i ngleic le hOibríochtaí gáinneála aindleathaí ar airm (CIAT) sa Mheánmhuir.

 

 

Féinaisnéisí:

Captaen na Loinge: Lt Cdr Alan Flynn

 

Is as Tuaim, Co. na Gaillimhe ó dhúchas é Lt/Cdr Flynn agus is céimí de chuid Choláiste Iarfhlatha é. Chuaigh sé isteach i gCabhlach na hÉireann in 2001 mar earcach agus ina dhiaidh sin chuaigh sé isteach sa 42ú Rang Cabhlaigh in 2002. Coimisiúnaíodh é mar Mheirgire in 2004. Chríochnaigh sé a Chéim Bhaitsiléara san Eolaíocht Loingseoireachta i gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann, Corcaigh agus chuaigh sé isteach sa Chabhlach mar Oifigeach Gunnadóireachta L.E. ROISIN in 2009.

Ó shin i leith chaith Alan roinnt tréimhsí ar muir, agus ceapadh é mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus 2I/C L.E. SAMUEL BECKETT. Sula ndeachaigh sé i mbun Ceannasaíochta ar L.E. W.B.YEATS bhí post aige mar Phropast-Mharascal Cúnta na Seirbhíse Cabhlaigh agus é ina Oifigeach i gCeannas ar Rannóg Póilíní Airm na Seirbhíse Cabhlaigh.

Is é an t-imscaradh sin chun na Meánmhara an tríú himscaradh a dhéanfaidh sé chuig an réigiún ó 2015 i leith. In 2015 rinne sé seirbhís ar bord L.E. NIAMH mar Oifigeach Cuardaigh agus Tarrthála le haghaidh Oibríocht PONTUS agus in 2018 rinne sé seirbhís ar bord L.E. SAMUEL BECKETT mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus 2I/C le haghaidh Oibríocht SOPHIA.

Tá cónaí ar Alan i gCarraig Uí Leighin, Co. Chorcaí lena bhean chéile Donna agus a bheirt mhac óga Tadhg (6) agus Cillian (3).

 

Coxn: CPO/Sea Thomas Kiely (an NCO is sinsearaí ar bord)

Chuaigh sé isteach san NS Nollaig 1999 (rinne sé seirbhís os cionn 23 bliain)

Is as Cluain Meala ó dhúchas é agus tá cónaí air i mBaile na Martra faoi láthair lena bhean chéile (Emma) agus triúr clainne.

 

Daoine a imlonnaíodh chun na Róimhe le OP IRINI 

 

An Ceannasaí (OF-4) Frank O'Connor - CJ3 (Oibríochtaí) An Leas-Cheann Foirne Cúnta - Feidhmíonn sé mar ionadaí don Leas-Cheann Foirne.

Freagrach as an eolas is déanaí a thabhairt do Ghrúpa Ceannais OHQ gach maidin maidir le stádas oibríochtúil, gníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí pleanáilte na sócmhainní misin go léir agus tuarascálacha laethúla agus seachtainiúla a thiomsú agus a chomhordú. Feidhmíonn sé mar Ionadaí Náisiúnta Sinsearach na hÉireann don oibríocht.

Féinaisnéis: Chuaigh sé isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh in 1994 mar dhalta brainse oibríochtaí. Coimisiúnaíodh é in 1996 agus chaith sé roinnt tréimhsí ceaptha ar bord loinge agus ar muir, lena n-áirítear mar Oifigeach i gCeannas ar LE CIARA agus ina dhiaidh sin mar Oifigeach i gCeannas ar LE GEORGE BERNARD SHAW. Sular imlonnaíodh é, bhí sé ina Oifigeach i gCeannas ar an Rannóg Bainistíochta Pearsanra, an tSeirbhís Chabhlaigh. Is é seo an dara himscaradh thar lear aige, rinne sé seirbhís roimhe seo san Fhórsa Cúnaimh Slándála Idirnáisiúnta (an Afganastáin).

 

An Captaen (OF-2) Jason McDermott - CJ2 (Faisnéis) Oifigeach Tiomsaitheora Láithreacha.

Déanann sé ionchuir a thiomsú agus a mhaoirsiú san anailís ar an aerphictiúr a bhaineann leis an Oibríocht. Déanann sé comhordú agus maoirseacht ar ionchur anailíse aeir i dtuarascálacha seachtainiúla agus míosúla.

Féinaisnéis: Chuaigh sé isteach san Aerchór in 2005 agus coimisiúnaíodh é in 2008. Cáilíodh é mar phíolóta héileacaptar, agus rinne sé seirbhís mar Chaptaen aerárthaigh ar Helo AW139 i Sciathán Oibríochtaí Uimh. 3 díreach sular imlonnaíodh é. Is é seo a chéad imlonnú Thar Lear.

 

An tArd-Mhionoifigeach (OR-7) Jeremiah Foley - CJ1 (Pearsanra) Speisialtóir Pearsanra.

Comhordú a dhéanamh ar phróiseáil phearsanra atá ag tabhairt faoi imscaradh ar an Oibríocht, agus ar phróiseáil phearsanra atá ag dul ar ais abhaile.

Féinaisnéis: Chuaigh sé isteach i Scoil Phrintíseach an Airm in 1985 agus aistríodh é go dtí an tSeirbhís Chabhlaigh in 1988, cáilíodh é mar Mheicneoir Seomra Innill (ERA), agus ina theannta sin, mar dhéantóir armadóireachta. Rinne sé seirbhís ar bord le haghaidh réimse leathan long, lena n-áirítear dhá sheal mar Phríomh-ERA ar bord LE EITHNE agus LE CIARA. Is é seo a thríú imscaradh Thar Lear, rinne sé seirbhís in 74 Inf Bn UNIFIL, agus a dhara imscaradh chuig OHQ Operation IRINI.

 

Agus é ag labhairt faoin imscaradh, dúirt Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, an Leifteanantghinearál Seán Clancy, 

 

"Cuirfidh imscaradh LÉ WILLIAM BUTLER YEATS ar OP IRINI daoine ardoilte agus cumasacha ar fáil don oibríocht a bhfuil taithí acu in Oibríochtaí Cosanta agus Slándála Muirí (MDSO) ar fud fhearann muirí na hÉireann, is daoine iad sin a chuaigh ar mhisin thar lear roimhe seo - OP PONTUS agus SOPHIA."

 

Dúirt sé freisin, 

"Tá an t-imlonnú seo ríthábhachtach d’athnuachan Chabhlach na hÉireann agus tá baint dhíreach aige leis na hiarrachtaí daoine a earcú, a choinneáil agus a spreagadh chun an imlonnaithe." 

 

Dúirt an Ceannasóir i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh, an Ceannasóir Michael Malone, 

"Agus muid ag súil le leathnú na Seirbhíse Cabhlaigh mar a leagtar amach sa tuarascáil ón gCoimisiún ar Óglaigh na hÉireann, tugann an t-imscaradh seo deis dúinn tógáil ar an taithí a fuarthas trí mhisin mhuirí thar lear roimhe seo. Beidh ríthábhacht i gcónaí le ról oibríochtúil dinimiciúil agus taithí na mairnéalach." 

  

CRÍOCH