Skip to main content

Ghlac an Chéad Scuadrún Marcra Armúrtha d'Óglaigh na hÉireann páirt i gComórtas Idirnáisiúnta Scabhtaí Arm na Stát Aontaithe (Corn Gainey), Dún Benning SAM - 2023

Fuair Cór Marcra Óglaigh na hÉireann cuireadh chuig Comórtas Idirnáisiúnta leathbhliantúil na Scabhtaí (Corn Gainey) i nDún Benning, Georgia.
IMG-20230505-WA0026

Arna óstáil ag Ceannfort Scoil Armúir Arm na Stát Aontaithe, roghnaítear sa chomórtas, a ainmníodh i gcuimhne ar an Maorsháirsint Ceannais (ar Scor), William 'Joe' Gainey, scuaid scabhtaí ó eagair Mharcra na Stát Aontaithe agus ó Náisiúin Chomhghuaillithe. Is seachtain imeachtaí atá dian go fisiciúil agus go meabhrach atá i gceist leis, agus léiríonn Corn Gainey inniúlacht, teacht aniar fisiciúil agus meabhrach agus spiorad iomaíoch Thrúipéir Scabhtaí Marcra. Aithnítear buaiteoirí Chorn Gainey mar an scuad scabhtaí is fearr ar domhan. Rinneadh tástáil ar dhá fhoireann de shé dhuine is fiche ar fud an domhain i ngach gné d’fhoireann scileanna scabhtaí le himeachtaí a dhíríonn ar thaiscéalaíocht agus slándáil, loingseoireacht, insíothlú agus eisíothú téaltaitheach, breathnóireacht, sprioc dhearfach a aithint (PID), cumarsáid foirne, seasmhacht fhisiciúil, lámhach faoi strus, Oiliúint Oirbheartaíocht Dóiteáin Bheo, glaoch ar aithint dóiteáin agus feithicle. Reáchtáladh an comórtas thar thréimhse 6 lá agus ghlac foirne páirt in 15 imeacht agus tástáil á déanamh ar os cionn 55 scil mhíleata. Rinne foireann ón gcéad Scuadrún Marcra Armúrtha i gCampa an Churraigh ionadaíocht thar ceann Óglaigh na hÉireann.  D’éirigh go maith leis an bhfoireann go háirithe i gCleachtadh Beo Dóiteáin Scuad mar chuid de thasc taiscéalaíochta ceantair agus bhuaigh siad é. Mar chuid den tástáil bhí orthu "patról a dhéanamh ar cheantar, spriocanna cóngaracha a aithint agus dul i ngleic leo agus namhaid ag gluaiseacht chun tosaigh”. Críochnaíodh an tástáil le “haistarraingt oirbheartaíochta agus fórsa namhaid sa tóir orthu agus iad ag aistarraingt go teaicticiúil chuig sábháilteacht ionad bailithe”. D'éirigh leis an bhfoireann pointí iomlána a bhaint amach sa chás seo, agus bhuaigh siad an tástáil.

 

In ainneoin na dteochtaí foircneacha, easpa sosa, timpeallacht choimhthíoch, agus uirlisí troda eachtracha, fuair an chéad fhoireann Scuadrún Marcra Armúrtha an 11ú háit ar an iomlán as an 22 fhoireann scabhtaí is fearr ar fud an domhain. Moladh spiorad na foirne, an chumarsáid, an díograis, agus an chomrádaíocht i ngach ócáid tríd síos. Ag an searmanas bronnta, sheas an slua agus thug bualadh bos d’fhoireann na hÉireann, an t-aon fhoireann eile ar tugadh bualadh bos dóibh in éineacht leis na buaiteoirí foriomlána (13th Light Brigade, Arm Ríoga na hÍsiltíre). Tharraing rannpháirtíocht Óglaigh na hÉireann ag Corn Gainey aird ar na scabhtaí iontacha a tháinig ó Chór Marcra Arm na hÉireann, agus Óglaigh na hÉireann ar an Ardán Idirnáisiúnta.