Skip to main content

AN tEOLAS IS DÉANAÍ Ó ÓGLAIGH NA hÉIREANN - RIOCHT SLÁINTE AN TRÚIPÉARA SHANE KEARNEY

Tá an Trúipéir Shane Kearney fós ag téarnamh in ospidéal Beaumont. Tá an cóir leighis ag oibriú go maith dó agus níl a bheatha i mbaol a thuilleadh, tá bail sheasmhach anois air. Tá an fhoireann leighis sásta leis an dul chun cinn leanúnach seasta atá á dhéanamh aige. Ba mhaith le hÓglaigh na hÉireann agus teaghlach an Trúipéara Shane Kearney buíochas a ghabháil leis an uile dhuine as an tacaíocht atá á fáil acu i gcónaí.
Fj_wXy0XwAAo2wU-2