Skip to main content

Dátaí Aistrithe maidir le Pearsanra de chuid Óglaigh na hÉireann

Preasráiteas, Dé Céadaoin an 22 Bealtaine 2020, 9.55am
null

Tá aistriú abhaile an 115ú Cathlán Éireannach deimhnithe agus pleanáilte don 21 agus an 29 Meitheamh 2020.
 
Aithnímid gur údar díomá a bhí ann dár bpearsanra agus dá muintir nach raibh siad ábalta a ndaoine muinteartha a fheiceáil le breis is sé mhí de bharr gur cuireadh moill ar na dátaí aistrithe bunaidh. Tá ardmholadh tuillte acu as an íobairt atá déanta acu agus as an teacht aniar atá léirithe acu le linn na géarchéime náisiúnta seo.
 
Is i ndiaidh rannpháirtíocht fhorleathan na Foirne Ginearálta chun díolúine a fháil ó na Náisiúin Aontaithe chun go mbeadh ár dtrúpaí ábalta aistriú abhaile chomh gar do na dátaí bunaidh agus ab fhéidir a tugadh an deimhniú. 
 
Nuair a thiocfaidh siad abhaile, beidh ar na pearsanra féin-aonrú ar feadh 14 lá de réir threoirlínte an FSS maidir le COVID-19.
 
Rachaidh an 116ú Cathlán chuig UNIFIL chun ceannas a ghlacadh ar Limistéir Freagrachta na hÉireann. Sula bhfágann siad beidh orthu tréimhse coraintín 14 lá a chur díobh i gCampa Chúil Mhuine agus i gCampa Bhaile Mhic Gormáin. Tá sé seo de réir threoir Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, arna heisiúint an 04 Aibreán 2020.