Skip to main content

An dochar bainte as Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana

10.10in - An dochar bainte as Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana a fuarthas i bhfeithicil san Uaimh
EOD_7

Dé Luain an 17 Nollaig 2018

Go moch maidin inniu, ar iarratas a fháil ón nGarda Síochána,  thug Meitheal Diúscartha Buamaí an Airm Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana (IED) as feithicil i gCnoc Uí Bhrú, An Uaimh, Co. na Mí.

Bhí  Meitheal Diúscartha  Buamaí an  Airm  ar  an  láthair ag  3.20  am  agus  chun  sábháilteacht  an phobail  a  chinntiú,  dúnadh  an  limistéar  agus  folmhaíodh  tithe  fad  a  bhí  an  oibríocht  ar  bun. Thángthas ar IED inmharthana i bhfeithicil, baineadh an dochar as agus tugadh chun bealaigh é lena imscrúdú  ag  teicneoirí. Fógraíodh  an  áit  slán  sábháilte  ag  8.25  am  agus  d’fhág  an  fhoireann  an láthair.

Sa chás  go  dtiocfadh daoine  den phobal ar  mhuinisean  den sórt  sin,  nó  ar  ábhar  a mbeadh amhras orthu faoi, moltar dóibh fanacht glan air agus fios a chur ar an nGarda Síochána.

Déileáil le Foirne Diúscartha Buama Óglaigh na hÉireann cineálacha eile de ghlaoiteoirí a chuimseodh scriosadh coincheap traidisiúnta, mar shampla sean-grenades a d'aimsigh baill den phobal, ceimiceáin éagobhsaí agus feistí a bhfuil drochamhras orthu a fuarthas amach gur gairis bhréige iad.

Léigh a tuilleadh faoi Fhoirne Diúscartha Buamaí Óglaigh na hÉireann

Is féidir le grianghraif comhad foirne Diúscartha Buama a fheiceáil ar ár Flickr Channel


Dáta an Phreasráitis: Dé Luain an 17 Nollaig 2018

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort James O'Hara

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Ríomhphost: Preasoifigeach