Skip to main content

Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh

Faisnéis Tacaíochta Teaghlaigh

Ceapaimid gurb iad seo a leanas cuid de na naisc is tábhachtaí a bheidh uait agus ní mian linn faisnéis atá ar fáil cheana féin ar láithreáin ghréasáin eile a atáirgeadh agus, dá bhrí sin, seolfaidh na naisc seo a leanas thú chuig na láithreáin lena mbaineann (níl na láithreáin seo á mbainistiú ag Óglaigh na hÉireann).

Tacaíochtaí Meabhairshláinte

Aware – Defeat Depression

Seirbhís a SholáthraítearMionsonraí Teagmhála
Soláthraíonn AWARE tacaíocht mhothúcháin agus faisnéis do dhaoine a mbíonn dúlagar orthu agus dá dteaghlaigh.

72 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2
Teil 01 661 7211
Líne Chabhrach: 1890 303 302 (7 days, 10am – 10 (pm)
Gréasáin: www.aware.ie
R-Phost: info@aware.ie

Bodywhys

Is é Bodywhys an eagraíocht dheonach náisiúnta a sholáthraíonn tacaíocht do dhaoine ar a bhfuil neamhoird itheacháin.Gréasáin: www.bodywhys.ie
Ríomhphost: info@bodywhys.ie
Teil: 01 2834963

GROW

Is é atá in GROW ná eagraíocht mheabhairshláinte a chabhraíonn le daoine a raibh, nó a bhfuil, fadhbanna meabhairshláinte acu.

Gréasáin: www.grow.ie

Ríomhphost: info@grow.ie

Mental Health na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Mental Health Ireland meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn agus tacaíocht ghníomhach a chur ar fail do dhaoine ar a bhfuil meabhairghalar, dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí trína gcuid riachtanas a shainaithint agus trína gcearta a chosaintArdán na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
Teil: 01 2841166
Gréasáin: www.mentalhealthireland.ie
Roimhphost: info@mentalhealthireland.ie

Samaritans

Soláthraíonn Samaritans Ireland tacaíocht mhothúchánach 24 huaire an chloig d’aon duine atá ag streachailt lena gcuid fadhbanna.
Tá an tseirbhís ar fáil ar feadh 24 huaire an chloig gach lá sa bhliain.
Líne Cabhrach: 116 123
Gréasáin: www.samaritans.org
Roimhphost: jo@samaritans.org

See Change - The National Mental Health Stigma Reduction

Is é atá in See Change ná comhghuaillíocht eagraíochtaí a oibríonn le chéile tríd an National Stigma Reduction Partnership d’fhonn athrú dearfach a bhaint amach i leith dhearcadh agus iompar an phobail i ndáil le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu.f/ch 38 Sráid Bhaile Coimín,
Baile Átha Cliath 7
Teil: 01 8601620
Gréasáin: www.seechange.ie
Roimhphost: info@seechange.ie

Shine – Shine – ag tacú le daoine atá thíos le deacrachtaí meabhairshláinte

Tugann Shine tacaíocht do dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu agus dá dteaghlaigh agus dá gcairde.38 Sráid Bhaile Coimín,
Baile Átha Cliath 7
Teil: 01 8601620
Idirlíon: www.shineonline.ie
Ríomhphost: info@shineonline.ie

Pieta House

Is eagraíocht náisiúnta í seo a thugann tacaíocht do dhaoine a bhfuil Géarchéim Féinmharaithe agus Féindíobháil ag bagairt orthu agus do dhaoine a d’fhulaing bris mar thoradh ar féinmharú agus tugtar an tacaíocht sin trí Sheirbhísí Gairmiúla Comhairle agus Tacaíochta agus trí líne chabhrach.Líne Chabhrach: 1800 247 247
Idirlíon: www.pieta.ie

Living Links

Cuireann Living Links tacaíocht dhearfach chianrochtana ar fáil do dhaoine a d’fhulaing bris mar thoradh ar féinmharú.
Más mian leat labhairt le duine tacaíochta cianrochtana i dtaca le féinmharú de, is féidir leat an uimhir theileafóin a aimsiú ag an nasc seo a leanas:

Rannóg Tacaíochta OUTREACH
An Rúnaí,
Living Links
Urra, Baile Uí Chomáin,
An tAonach, Co. Thiobraid Árann.
Ríomhphost: info @ Livinglinks.ie
Fón Soghluaiste: 087 4122052

Alzheimer Society of Ireland

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Cumann Alzheimer na hÉireann agus tá gréasán leathan brainsí, oifigí réigiúnacha agus seirbhísí acu arb é is aidhm dóibh ná an tacaíocht is gá chun uasmhéadú a dhéanamh ar cháilíocht na beatha a chur ar fáil do dhaoine ar a bhfuil gach cineál néaltraithe agus dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí.An Oifig Náisiúnta
The Alzheimer Society of Ireland
An Oifig Náisiúnta
Bóthar an Teampaill
An Charraig Dhubh,
Co Bhaile Átha Cliath
Teil: (01) 207 3800
Facs: (01) 210 3772
Líne Chabhrach Náisiúnta: 1 800 341 341
Roimhphost: helpline@alzheimer.ie