Skip to main content

Ról Sciathán Fiannóglaigh an Airm

Aonad lárnach de chuid Óglaigh na hÉireann é Sciathán Fiannóglaigh an Airm. Tá na róil roinnte i dhá chuid - róil Ghnáthchogaíocht agus róil a bhaineann le "Cabhair Speisialta don Chumhacht Shibhialta" (ATCP). Tá ról aige freisin an caighdeán a fhorbairt i measc Óglaigh na hÉireann.

Tascanna Míleata

Oibríochtaí Ollionsaitheacha Laistiar de Línte an Namhad:

 • Spriocanna riachtanacha a dhaingniú
 • Patrólú Fadraoin
 • Ruathair
 • Luíocháin
 • Sabaitéireacht
 • Príomhphearsanra a Ghabháil
 • Oibríochtaí Atreoraithe
 • Bailiú Faisnéise

Oibríochtaí Cosantacha:

 • Daoine an-tábhachtacha a Chosaint
 • Frithcheannairceacht
 • Traenáil agus Reáchtáil Oibríochtaí Speisialta
 • Oibríochtaí Moillitheacha

Tascanna ‘Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta’ (Frithsceimhlitheoireacht)

 • Oibríochtaí Frith-fhuadaithe
 • Oibríochtaí chun Gialla a Tharrtháil
 • Idirghabhálacha Aeir agus Mara
 • Oibríochtaí Cuardaigh - Tascanna speisialta ar Tír nó ar Muir
 • Oibríochtaí Tóra
 • Spriocanna atá i Seilbh Sceimhlitheoirí a Athghabháil
 • Oibríochtaí Díonachta i leith Daoine an-tábhachtacha/ Dlúthchaomhnú ar Dhaoine An-tábhachtacha
 • Pleanáil Theagmhasach chun Frithghníomhú in aghaidh Baol Sceimhlitheoireachta / Treascracha

Caighdeáin Óglaigh na hÉireann a Fhorbairt

Cuidíonn Sciathán Fiannóglach an Airm le caighdeáin a fhorbairt i dtaca le scileanna míleata agus scileanna gaolmhara i measc Óglaigh na hÉireann trí:

 • Tástáil agus Meastóireacht a dhéanamh ar Threalamh d'Óglaigh na hÉireann
 • Cleachtaí traeánala a Eagrú d'Óglaigh na hÉireann agus Páirt a Ghlacadh Iontu
 • Cúrsaí Speisialtóra a Reáchtáil
 • Pearsanra Sciathán Fiannóglaigh an Airm a thabhairt ar ais chuig Cóir éagsúla Óglaigh na hÉireann