Skip to main content

Eolais faoin Aerchór

Is é an tAerchór comhchuid aeir na mBuanfhórsaí Cosanta agus é lonnaithe in Aeradróm Mhic Easmuinn, Baile Dhónaill, Co. Bhaile Átha Cliath. Inniu ta fir agus mná ag seirbhís san Aerchór, agus déanann gach duine díobh cion uathúil agus suntasach chun na rólanna, idir phríomha agus thánaisteacha, a chomhlíonadh faoi mar a shanntar ón rialtas iad.

Ceanncheathrú an Aerchóir

San áireamh i gCeanncheathrú an Aerchóir tá Oifig an Ghinearáloifigigh i gCeannas, Rannóg Oibríochtaí agus Rannóg Tacaíochta,

Sciathán Oibríochtaí Uimh 1

Is é Sciathán Oibríóochtaí Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór.

Sciathán Oibríochtaí Uimh 3

Is é Sciathán Oibríochtaí Uimhir a Trí a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin rothlacha uile a shanntar don Aerchór.

Sciathán Tacaíochta Uimhir 4

Is e Sciathán Tacaíochta Uimhir 4 a dhéanann an chothabháil sceidealta dara líne ar aerárthaí uile an Aerchóir.

Sciathán Tacaíochta Uimhir 5

Tá Uimh. 5 Sciathán Tacaíochta freagrach as gach tacaíocht lóistíochta don Aerchór. Is é an sciathán fo roinnte ina shé scuadrúin tacaíocht ar leith, gach ceann ag comhlíonadh a róil ar leith féin.

An Scuadrún CIS

Cuireann an Scuadrún an cinntí polasaí na bhFórsaí Cosanta maidir le Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais i bhfeidhm san Aerchór le foireann eagraithe ardoilte díograiseach agus dea-threalmhaithe.