Skip to main content

Ardfhoireann Óglaigh na hÉireann

Tá céim Leas-Aimiréal ag an gCeann Foirne agus sannann an tAire Cosanta údarás agus freagracht chuige i dtaca leis na dualgais foirne uile a bhaineann le bainistiú feidhmiúcháin ar Óglaigh na hÉireann.

Tá Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann suite den chuid is mó i An Roinn Cosanta, Bóthar an Stáisiúin, an Droichead Nua, Co. Chill Dara agus le roinnt oifigí atá lonnaithe i Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath. Eagraítear DFHQ sna rannáin seo a leanas:

Rannán an Cheann Foirne

Eagraítear rannán an phríomhoifigigh sna brainsí seo a leanas agus laistigh de gach brainse tá cealla éagsúla ann:

 • Oifig an Cheann Foirne
 • Oifig an Ceann Foirne Chúnta
 • Brainse Pleanála Straitéiseach
 • An Brainse um Chaidreamh Poiblí
 • An Breitheamh Míleata

Freastal ar an An Ceann Foirne

Rannán Oibríochtaí

Tá na brainsí seo a leanas ag an Leas-Phríomh-Rannán Oibríochtaí Foirne:

 • Oifig Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí (DCOS Ops)
 • Brainse Inniúlachta J2
 • Brainse Pleanála & Oibríochtaí J3 & J5
 • Brainse Tacaíochta don Chomhrac
 • Seirbhísí Cumarsáide agus Faisnéise Brainse J6
 • Brainse Oiliúna J7

Freastal ar an Leas-Cheann Foirne (Oibríochtaí)

Rannán Tacaíochta

Cuimsíonn an Leas-Phríomh-Rannóg Tacaíochta Foirne na Brainsí seo a leanas:

 • Oifig an Leas-Cheann Foirne Tacaíochta (DCOS Sp)
 • Brainse HR1 J1
 • J4 lóistíocht
 • CAOGA
 • Comhréiteach & Eadrána (Mille)
 • Brainse Iompair
 • Brainse na Seirbhísí Dlí
 • Brainse na nInnealtóirí
 • Brainse Ordanáis
 • Brainse Leighis
 • Brainse Póilíní Míleata
 • Seirbhís Séiplíneachta Míleata

Freastal ar an Leas-Cheann Foirne (Tacaíochta) 

Freastal ar an Cheann Foirne Cunta (ACOS Sp)

Ceann Foirne

Beathaisnéis don Ceann Foirne, Leas-Aimiréil Mark Mellett, DSM

Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí

Beathaisnéis don Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí, Maorghinearál Anthony McKenna

Leas-Cheann Foirne, Tacaíocht

Beathaisnéis don Leas-Cheann Foirne Tacaíocht, Maorghinearál Seán Clancy

Ceann Foirne Cúnta

Beathaisnéis don Ceann Foirne Cúnta, Briogáidire-Ghinearál Adrian Ó Murchú